Workshops

Vill du skriva en bästsäljare på två veckor? Slipa din formuleringsförmåga? Då ska du inte lägga pengar på en kurs hos mig. Under mina workshops fäster vi mindre vikt vid vinnande formuleringar och retoriska trick. Istället läggs allt fokus på texters innehåll och på utforskandet av den roligaste, svåraste, mest utmanande fråga jag vet: vad vill jag säga?

Du har tre olika workshops att välja på, en eller två dagar långa.

Leta efter dikt

”Jag skriver inte en dikt. Jag letar efter den” Citatet av den finske författaren  Pentti Saarikoski blir en startpunkt för denna kurs.  Här närmar vi oss skrivandet inte som formuleringskonst som kräver i förväg formulerade tankar utan som ett sökande efter innehåll, form och språk. Med utgångspunkt i ett infall, ett minnesfragment, ett fynd eller en fråga guidar jag deltagarna steg för steg från den första impulsen till en färdig text.

Den oförmögna skribenten

Känns din lust att skriva större än din förmåga? I den här workshopen nyanseras bilden av den skrivande människan som en verbal virtuos. Kanske är det din svårighet att hitta ord, din obegriplighet och vaghet som rymmer nycklarna till skrivandet. Med utgångspunkt i skrivövningar och textsamtal prövar vi att kränga oförmågan ut och in.

Lektioner i tystnad

De kommer utifrån och inifrån. Från samhället, från tidsandan och från vår personliga historia. Men hur ser de ut egentligen, krafterna som får oss att tystna? Denna workshop handlar om att söka och utmana de ofrivilliga tystnader som vi alla är bärare av. Jag ger skrivuppgifter, frågor och förslag som syftar till att få syn på tystnadens roll i ditt skrivande – och möjligheter att umgås med den.

Mina skrivarkurser riktar sig i första hand till  skolor, föreningar, kommunala verksamheter och företag. Är du privatperson och vill  gå en kurs hos mig ges möjlighet en gång per termin när jag ger mina workshops i egen regi i centrala Göteborg.

Kontakta mig via kontaktformuläret så skickar jag aktuella datum.

Något om min skrivpedagogiska bakgrund. Jag har undervisat och handlett skrivande människor  i många olika sammanhang sedan 1987. Bland mina uppdragsgivare finns Dômen konstskola, Göteborgs universitet,  Svenska kyrkan,  Skrivarakademin, Biskops Arnös folkhögskola,  grundskolor, gymnasium och särskolegymnasium i Västra Götalandsregionen.